Hoe kunnen horenden en slechthorenden met elkaar omgaan? Cathy Prins, werkzaam bij GGMD Groningen, komt hierover vertellen op dinsdagavond 10 maart. Deze avond is bedoeld voor zowel horenden als slechthorenden.

Tijdens de avond is er een schrijftolk aanwezig. Deze schrijftolk typt wat er gezegd wordt. De tekst is dan via een scherm mee te lezen.
De organisatie van deze informatie-avond voor horenden en slechthorenden is in handen van Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Winsum/Het Hogeland en GGMD Groningen, een organisatie die mensen met gehoorproblemen ondersteunt.

De avond vindt plaats op dinsdag 10 maart in De Blauwe Schuit, Warfstraat 1, 9951 BS Winsum om 19.30 uur (aanvang)

Niet alle horenden houden rekening met slechthorenden en doven. Dat gaat meestal onbewust omdat niet te zien is dat iemand een gehoorprobleem heeft. Verder neemt het aantal slechthorenden toe. Het is dan ook wenselijk om elkaar te leren begrijpen, zodat iedereen mee
kan (blijven) doen in onze samenleving.

Aan de orde komen o.a.:
• Hoe werkt het gehoor?
• Gehoorverlies: verschillende vormen en voor iedereen anders.
• Verlieservaringen door achteruitgaan van het gehoor.
• Hulpmiddelen.
• Communicatietips voor horenden en slechthorenden.
• Hoe met elkaar omgaan/aandacht voor slechthorenden.

Na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
Wij stellen het op prijs dat u/je vooraf aangeeft met hoeveel personen te willen komen. Dan zorgen wij voor voldoende koffie/thee, stoelen e.d.
Aanmelden kan per mail: * spg.winsum@gmail.com