tjechovOp zondag 2 oktober jl. speelde Toneel Overdag deze eenakter tezamen met nog drie andere eenakters uit “De Goede Dokter” van Tsjechov in De Blauwe Schuit Winsum.
De finale is op zondag 13 november a.s. om 14.00 uur in theater vanBerensteyn in Veendam.
 
Op vrijdag 11 november a.s. speelt Toneel Overdag het indrukwekkende stuk “De Scheikundige” in De Schalm in Assen.  Meer informatie? www.hethekvandedam.nl