Elke eerste dinsdagmiddag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur worden in Cultureel Centrum de Blauwe Schuit, Warfstraat 1 in Winsum ontmoetingsmiddagen voor roze 50-plussers georganiseerd, uiteraard binnen de regelgeving rondom Corona.  De eerste ontmoetingsmiddag op dinsdag 1 september a.s. wordt geopend door wethouder Mariëtte de Visser.

Sinds een aantal jaar is er op Het Hogeland een kleine groep vrijwilligers actief, die zich onder de naam “Roze 50plus” inzet voor de verbetering van de positie van roze 50-plussers. 

Onder roze 50-plussers verstaat Roze 50plus alle mensen van 50 jaar en ouder die zichzelf als lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender (LHBT) beschouwen.

Roze 50-plussers zijn opgegroeid in een tijd waarin hun positie en rechten veel slechter waren dan tegenwoordig. Veel ouderen leden (en leiden!) vanwege hun “andere” geaardheid een verborgen sociaal leven. Vaak is eenzaamheid op hogere leeftijd een gevolg.

Roze 50plus Het Hogeland wil de zichtbaarheid en sociale acceptatie van roze 50-plussers vergroten en de kans op vereenzaming en sociaal isolement verkleinen.

Roze 50-plussers uit de gemeente Het Hogeland zijn daar van harte welkom. In verband met de regelgeving rondom Corona is aanmelden noodzakelijk. Dit kan via gerbert050@gmail.com.

De belangrijkste doelen van deze middagen zijn ontmoeting en gesprek met gelijkgestemden en versterking van de eigen sociale omgeving.

Roze 50-plussers die niet geïnteresseerd zijn in het bezoeken van ontmoetingsmiddagen maar wel  behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek kunnen contact opnemen met één van de contactpersonen van Roze 50plus Het Hogeland. Ook dit kan in eerste instantie aangegeven worden via gerbert050@gmail.com.

Roze 50plus Het Hogeland is onderdeel van het landelijk Netwerk Roze 50+, een samenwerkingsverband tussen het COC en de ANBO. Regionaal zal worden gestreefd naar samenwerking met alle ouderenbonden en met de zorg- en welzijnsorganisaties.

Enthousiaste en bij de doelgroep betrokken vrijwilligers zijn zeer welkom.

Meer informatie? www.roze50plus.nl en www.rozezorg.nl.