In verband met de zomervakantie zijn er in juli en augustus geen inloopavonden van Ruilkring Hogeland. Vanaf september zijn er weer maandelijks inloopavonden voor leden en belangstellenden. Data en plaats vindt u vanaf augustus op de website: www.ruilkringhogeland.nl.  Hier vindt u ook allerlei informatie over wat Ruilkring Hogeland is en doet. Of bel voor informatie naar Minke Kuipers, telefoon 0595-424602.