Logo Stichting PodiumStichting Podium

Stichting Podium werd in 2011 opgericht door Maria Bolt, Rinze Kramer en Henk Zwetsloot. Doelstelling van Stichting Podium is verbinden, versterken, inspireren en samenwerken. De stichting wil een podium en ruimte bieden voor ontmoetingen, verbindingen leggen en duurzame samenwerkingsvormen ontwikkelen tussen initiatieven, groepen inwoners, verenigingen en instellingen in Winsum e.o.. Hierin staat de Blauwe Schuit centraal. Samen wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerking, zodat meerwaarde ontstaat door het bundelen van krachten en het uitwisselen van kennis.

Dit jaar zijn door Stichting Podium een multifunctionele theaterzaal en sfeervolle foyer gerealiseerd. De theaterzaal heeft een oplopende tribune, waardoor de circa 120 plaatsen goed zicht bieden op het speelvlak. Behalve een professionele theaterzaal en  foyer werden in de Blauwe Schuit door Stichting Podium ook nog kleinere ruimtes gemaakt die als oefen- of spreekruimte te gebruiken zijn.Mede dankzij geworven fondsen  en subsidies van  o.a. LEADER, het Oranjefonds, gemeente Winsum en de Rabobank, en de enorme inzet van vele vrijwilligers hebben we na ruim een jaar hard werken iets heel moois kunnen neerzetten.

Woningstichting Wierden en Borgen

Woningstichting Wierden en Borgen verhuurt ruim 5000 woningen in de gemeenten Bedum, Eemsmond, Loppersum, De Marne, Ten Boer en Winsum en is als woningcorporatie een toegelaten instelling, met als taak het bouwen en beheren van betaalbare huurwoningen.

Wierden en Borgen is werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting. Dit betekent dat zij zich met name richten op het bieden van goede, passende en betaalbare woonruimte aan mensen met een beperkt budget. Ook bieden zij woonruimte aan doelgroepen die speciale aandacht verdienen, zoals gehandicapten en vluchtelingen.

Wierden en Borgen is eigenaar van de Blauwe Schuit. Naast diverse incidentele huurders maken op dit moment organisaties zoals het Noorderpoortcollege, Jeugdtheaterschool Wonderboom, Kunststation C, Kids2b, Stichting Welzijn en Dienstverlening, Verloskundigenpraktijk Aine, Logopedisch Centrum Noord, Vluchtelingenwerk, Muziekvereniging De Bazuin en NOVO  al permanent gebruik van de Blauwe Schuit. Ook verschillende organisaties of verenigingen maken incidenteel gebruik van de ruimtes van de Blauwe Schuit.