Activiteiten

Schilderen
Knutselen
Koken
Naailessen
EHBO 
Inloopspreekuur Lentis
Biljarten
Volksdansen
Bewegen op de stoel
Muziek
Theater
Inburgering
Schrijven